Sales d’exposicions "l'Escola Industrial"

  • La dirección de l’EES ha convertit el vestiíbul de la seva EScola en una sala d’exposicions.

 

  • L’edifici de l’EES, construiït per l’arquitecte  LLuis Moncuniill , és un edifici modernista  protegit i  catalogat dins del patrimoni artístic català i és d’interès cultural i arquitectònic.

 

  • Què millor marc que aquest espai  per acollir cada any més d’una vintena d’exposicions d’artistes  que no troven una sala a on mostrar la seva creació.

 

  • La sala ‘L’escola Industrial” acull tambè cada any la mostra col.lectiva “Els nostres artistas” a la que s’exposen obres de la comunitat universitària del Campus.

 

  • El profesor de l’EET Domènech Povill és qui coordina el programa anual  d’exposicions d’aquesta sala oberta a la ciutat.