Què és el campus de la UPC a Terrassa

Edifici CampusOcupabilitat, prestigi i creativitat

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és la universitat de referència en enginyeria, arquitectura, ciències i tecnologia a tot l’Estat i una de les més destacades a nivell

internacional. La presència de la UPC a la ciutat de Terrassa la posiciona com a pol estratègic per al desenvolupament del territori i del país. La UPC a Terrassa compta amb tres centres (ESEIAAT, FOOT, CITM) on estudien prop de 5.000 estudiants formats per 400 professors investigadors, que imparteixen una oferta formativa de graus i màsters universitaris que abasten totes les àrees industrials de l’enginyeria, la tecnologia aeroespacial, l’òptica i l’optometria, la indústria dels videojocs i la tecnologia multimèdia. Les 23  titulacions que es cursen al campus de la UPC a Terrassa compten amb un nivell d’ocupabilitat del 90%.

 

A més, el campus de la UPC a Terrassa s’ha consolidat com a pol de referència en R+D orientada a la Indústria ja que compta amb 39 grups d’investigació que transfereixen els seus resultats d’innovació tecnològica a les empreses. Per tant, els estudiants de la UPC a Terrassa reben una formació de qualitat d’un professorat innovador que estimula la seva creativitat i el seu esperit emprenedor. No en va, segons l’AQU, el 80% dels titulats de la UPC a Terrassa tornaria a estudiar al seu centre.

A la comarca amb més activitat industrial

Aquest és un campus urbà, integrat dins de la ciutat de Terrassa, a la comarca del Vallès Occidental,  la qual genera el volum d’activitat industrial i  econòmica més alt de Catalunya. Per això, la relació entre les empreses i la UPC en aquest territori és estreta i fluida. El resultat d’aquesta relació és la creació de riquesa i  de progrés social i econòmic

CompolabDins del pol emergent d’innovació del Vallès

El campus de la UPC a Terrassa  forma part del pol emergent d’innovació a Europa que s’ha format al voltant de la B30 i que  conformen ESADE Creàpolis, la UAB, el Sincroton ALBA, i l’Escola d’Arquitectura de San Cugat, seu de d’Institut de Tecnologia d’Europa.

Un 15% de creixement anual

Els 37 grups de recerca del  Campus de la UPC a Terrassa van facturar el darrer exercici 10 milions d’euros en activitat de recerca i innovació. Aquesta xifra consolida un 15% de creixement anual sostingut en els darrers 10 anys.   Les 8 empreses Spin-off que actualment treballen al Campus amb patents pròpies facturen anualment 8 milions d’euros. En els darrers quatre anys s’han invertit al Campus més de 12 milions d’euros en infraestructures per a la recerca.  Està prevista en un futur a mig termini la construcció de nous edificis, com el Nexus III, l’Egarmedia i la tercera fase de l’Edifici Gaia, a on ja treballen més de 100 investigadors en  grups de recerca de referència internacional.

Edifici GaiaAmb una oferta de 23 titulacions

Al Campus de la UPC a Terrassa s’ofereixen 23 titulacions de grau i Màster  en els àmbits de l'enginyeria aeroespacial, l'enginyeria industrial, l'òptica i optometria, la tecnologia multimèdia i els videojocs.  El Campus ofereix a estudiants més grans de 55 anys la titulació pròpia “Ciència, tecnologia I Societat”.

Més de 400 places per estudiar a l’estranger

Totes les Escoles del campus de la UPC a Terrassa oferten un nombre important de places perquè els seus estudiants puguin fer estades d’estudis a universitats estrangeres a través de programes oficials de mobilitat internacional. Algunes escoles del Campus ofereixen també la possibilitat de realitzar dobles titulacions amb universitats europees.

Pràctiques en empreses

Eles estudiants del campus de la UPC a Terrassa poden realitzar pràctiques remunerades en empreses abans de finalitzar els seus estudis a través dels Convenis de Cooperació Educativa. Cada curs, al Campus, es signen més de 1500 d’aquests convenis

Residència d'estudiantsTota mena de serveis universitaris

Els estudiants i tot els personal que treballa al Campus de la UPC a Terrassa disposa de tots els serveis universitaris, com ara la Biblioteca, dues Residències Universitàries amb  297 places, accés a la xarxa d’internet amb WIFI des de qualsevol punt del Campus, Servei d'Esports, gimnàs, pista poliesportiva, bars i restaurants, sales d’estudi, sales-menjador, servei de bicicletes gratuït ofert per l’Ajuntament i tots els serveis comercials, urbans i oficials que ofereix la ciutat de Terrassa.

I una animada vida universitària

El estudiants del campus de la UPC a Terrassa organitzen cada curs la Setmana Cultural, amb més de 100 activitats culturals, lúdiques i esportives que tenen lloc durant la primera setmana del mes de Maig. A més, al Campus realitzen la seva activitat una dotzena d’associacions d’estudiants. Les Delegacions d’Estudiants organitzen les 24 hores de cinema o dos concursos literaris. Servei d'Esports organitza  competicions esportives, durant tot el curs, de Fútbolsala, bàsquet i voleibol. Alguns equips participen en campionats estatals interuniversitaris. Els  estudiants participen del programa INSPIRE, amb el que poden desenvolupar la seva creativitat d’innovació tecnològica amb els seus propis projectes extraacadèmics. Tambè al programa CreativeLab a travès del qual generen noves idees per a l'empresa SEAT-WolksVagen. El grup JET (Joves Enginyers de Terrassa).organitza el concurs de robots més important de l’Estat i dos cursos anuals d’iniciació a la construcció de robots i de gestió empresarial. L’associació EURAVIA organitza l’assemblea anual d’estudiants d’enginyeria aeronàutica d’Europa i l’Associació Òptics X Món, posa en marxa programes de cooperació amb el tercer món.

Com arribar-hi